Jdi na obsah Jdi na menu
 


Úplata

Mateřská škola, Lechotice, okres Kroměříž

 

Stanovení úplaty

za předškolní vzdělávání v mateřské škole pro školní rok 2019/2020

 

Ředitelka mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola, Lechotice, okres Kroměříž stanovuje podle ustanovení § 123 zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon) a § 6 vyhlášky MŠMT č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání měsíční výši úplaty za předškolní vzdělávání na období školního roku 2018/2019 takto:

 

  • úplata za předškolní vzdělávání činí 700,- Kč měsíčně

  • vzdělávání v mateřské škole se poskytuje dítěti bezúplatně od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku až po vstup do základní školy (bezúplatnost tedy platí i pro děti s odkladem školní docházky!

  • úplata pro děti, které v daném měsíci nedocházejí do MŠ ani jeden den v měsíci a jsou řádně omluveny, je snížena na polovinu –350 Kč

  • při přerušení provozu na déle jak 5 pracovních dní se platí jen poměrná část

  • v době přerušení provozu MŠ v měsíci červenci a srpnu se úplata nehradí, pokud mateřská škola bude v těchto měsících zajišťovat prázdninový provoz, platí se za tuto dobu poměrná část úplaty.

  • Osvobozen od úplaty je

a) zákonný zástupce dítěte, který pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi

b) zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení příspěvku na péči

c) zákonný zástupce, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči z důvodu péče o nezaopatřené dítě, nebo

d) fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče

- pokud tuto skutečnost prokáže ředitelce mateřské školy.

 

Měsíční výše úplaty nepřesahuje 50% skutečných průměrných neinvestičních nákladů, které připadají na vzdělávání jednoho dítěte v MŠ v uplynulém kalendářním roce (viz. Tabulka)

 

ukazatel

celkem

Počet žáků platících úplatu

25

náklady

 

Spotřeba materiálu ( + hyg.potřeby pro děti)

61936

Nájemné (energie)

217800

Služby (stravování, kulturní akce dětí, ad.)

161264

celkem

441000

Výpočet pro stanovení úplaty

 

Průměrné měsíční náklady

36750

Měsíční náklady na jednoho žáka

1470

50% nákladů na žáka

735,00 Kč

Stanovená měsíční úplata na žáka

700,00 Kč

 

 

 

 

V Lechoticích dne 1.6.2019